Flyga drönare i Sverige

SVERIGE DRONE-FÖRORDNINGAR

Enligt Sveriges nationella luftfartsmyndighet, Transport Agency of Sweden (TAS), är det lagligt att flyga en drönare i Sverige, men vi rekommenderar att du är medveten om och följer droneföreskrifterna som listas nedan innan du gör det.

Flyga drönare i Sverige

Allmänna regler för att flyga en drönare i Sverige

Baserat på vår forskning och tolkning av lagarna är här de viktigaste reglerna att veta för att flyga en drönare i Sverige. Dessa regler gäller för denna användning av drönare som väger mindre än 7 kg (15 pund):

 • Droner som väger mindre än 7 kg (15 pund) måste märkas med ägarens namn och kontaktuppgifter (telefonnummer).
 • Ingen ansvarsförsäkring krävs för drönare som väger mindre än 20 kg (44 pund) och används för fritidsaktiviteter.
 • Belysning måste appliceras på drönaren om den används under mörker. Riktningen för drönarens flygväg måste kännas igen.
 • Innan flyget kommer dronepiloten att få uppdaterad information om eventuella begränsningar eller speciella förhållanden från AIP, AIP-tillägg, NOTAM, länsstyrelsen, polisen och kommunen.
 • Med mycket flygtrafik kan drönaren flyga i en gräns på 120 meter över marken
 • Droner får inte flyga över kärnkraftverk, fängelser, naturreservat och militära områden.

Särskilt tillstånd från Transportstyrelsen krävs för dessa situationer:

 • Alla drönare som väger över 7 kg (15 pund).
 • Varje flygning bortom den visuella siktlinjen.
 • Alla flygningar över 120 meter (394 fot) i okontrollerad luft.
 • Alla flygningar över människor eller över djur eller egendom som inte tillhör piloten.

Du måste ansöka om tillstånd från Lantmateriet innan du delar, laddar upp, sprider eller säljer bilder, video eller annat material som på något sätt visar Sveriges landområden från luften. Tillstånd måste erhållas för:

 • Distribution eller spridning av flygfoton och andra typer av skildringar av Sveriges yta som produceras av flygplan.
 • Fördelning eller spridning av strålesökningsdata, video, registreringar från den infraröda kameran, radardata och så vidare av landskap.
 • Distribution eller spridning av geografisk maritim information, såsom djupdata och bilder av havsbotten, måste godkännas av
 • Sjöfartsverket.

Spridning av bilder som visar följande områden kräver inte tillstånd:

  • Bostadsbyggnader med tillhörande mark och byggnader
  • Områden för offentliga evenemang och evenemang
  • Offentliga platser i enlighet med kapitel 1 i orderlagen. 2§ (till exempel allmänna vägar, gator, torg och parker)
  • Din privata skogsmark, om inget annat än skogar och skogsbruksanläggningar ingår i materialet
  • Åkermark och andra odlade åkrar